Gebruiksvoorwaarden

Door het bezoeken van vulkancasino-nl.top stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, alle toepasselijke wetten en voorschriften, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle van toepassing zijnde lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of toegang te krijgen tot de diensten ervan. De materialen op deze website worden beschermd door toepasselijk auteursrecht en merkrecht.

1. Licentie

a. Toestemming om te gebruiken

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk een kopie van de materialen (informatie of software) op vulkancasino-nl.top te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is de verlening van een licentie, geen overdracht van eigendom, en onder deze licentie mag u niet:

  • de materialen wijzigen of kopiëren;
  • de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor enig openbaar display (commercieel of niet-commercieel);
  • proberen om de software op vulkancasino-nl.top te decompileren of reverse-engineering;
  • verwijder auteursrecht of andere eigendomsnotaties van de materialen; of
  • de materialen overdragen naar een ander persoon of 'spiegelen' op een andere server.

b. Deze licentie zal automatisch eindigen als u deze gebruiksvoorwaarden schendt en kan worden beëindigd door vulkancasino-nl.top op elk moment. Na het beëindigen van uw bekijken van deze materialen of na het beëindigen van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

2. Disclaimer

a. De materialen op vulkancasino-nl.top worden geleverd 'zoals ze zijn'. vulkancasino-nl.top geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectueel eigendom of andere schending van rechten. Bovendien geeft vulkancasino-nl.top geen garantie of betrouwbaarheid van de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de materialen op het internet of anderszins in verband met deze materialen of op sites gekoppeld aan deze site.

b. De materialen op vulkancasino-nl.top kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. vulkancasino-nl.top garandeert niet dat een van de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel is. vulkancasino-nl.top kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. vulkancasino-nl.top geeft echter geen enkele verplichting om de materialen bij te werken.

3. Beperkingen

a. In geen geval zal vulkancasino-nl.top of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking,) voortvloeiend uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op vulkancasino-nl.top te gebruiken, zelfs als vulkancasino-nl.top of een vulkancasino-nl.top geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

b. vulkancasino-nl.top garandeert niet dat de server die de website host vrij is van virussen.

4. Hyperlinks

vulkancasino-nl.top heeft niet alle websites die gekoppeld zijn aan vulkancasino-nl.top beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde websites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door vulkancasino-nl.top van de site. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

5. Wijzigingen

  • vulkancasino-nl.top behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder kennisgeving te herzien. Door gebruik te maken van deze website stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

6. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Door gebruik te maken van vulkancasino-nl.top stemt u toe om zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website.